Trung tâm Thẩm Mỹ Bác Sỹ Tuấn Dương

Hotline

0986 886 656

Trang chủ Thẩm mỹ Bác sỹ Tuấn Dương Hình ảnh kết quả trung thực

Hình ảnh kết quả trung thực

07 / 12 / 2018 admin

Bạn sẽ nhận thấy sự thay đổi lớn của mình sau PTTM. Diện mạo mới xinh đẹp, tự tin sẽ đi theo bạn suốt đời. Dưới đây là hình ảnh trước & sau để bạn tham khảo.

 

Khách hàng cắt mí Mini Deep Line 5D Hàn Quốc tại thẩm mỹ bác sỹ Tuấn Dương
Khách hàng cắt mí Mini Deep Line 5D Hàn Quốc tại thẩm mỹ bác sỹ Tuấn Dương

 

Khách hàng nâng mũi cấu trúc Hàn Quốc 5D Plus tại thẩm mỹ bác sỹ Tuấn Dương
Khách hàng nâng mũi cấu trúc Hàn Quốc 5D Plus tại thẩm mỹ bác sỹ Tuấn Dương

 

Khách hàng nâng mũi S-line Hàn Quốc 5D tại thẩm mỹ bác sỹ Tuấn Dương
Khách hàng nâng mũi S-line Hàn Quốc 5D tại thẩm mỹ bác sỹ Tuấn Dương

 

 

 

 

 

 

.
.
.
.